0346 - 562174 info@combi-isolatie.nl

Onze werkzaamheden: isolatie van leidingen

We isoleren technische installaties om de warmte buiten te houden (koude-isolatie) of juist om de warmte binnen te houden (warmte-isolatie). Ook verzorgen we akoestische isolatie: dit voorkomt geluidsoverlast door leidingen. Een ander onderdeel van onze dienstverlening is het aanbrengen van elektrische tracing. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor corrosiepreventie en thermografische inspecties.

Waarom isoleren?

Een onaangenaam werkklimaat vanwege warmte of kou, een hoge energierekening en geluidsoverlast van de rioleringsbuizen: dat zijn redenen waarom bedrijven kiezen voor isolatie. Thermisch en akoestisch isoleren van leidingen beperkt warmteverlies. Daarnaast voorkomt het condens en schimmelvorming.

Duurzame bedrijfsvoering door beperking warmte- en koudeverlies

Veel te warme en koude kantoorruimten zijn onprettig om in te werken. Maar belangrijker nog: slecht geïsoleerde cv-leidingen zorgen voor warmteverlies. Dit energieverlies kan worden beperkt door de leidingen te isoleren. Energie die niet verloren gaat hoeft niet opgewekt te worden. Wie goed isoleert, heeft een kleinere warmtebron nodig.

Door technische isolatie draagt een bedrijf bij het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Hierin staan maatregelen beschreven met als doel een lagere CO2-uistoot: om precies te zijn 49% minder CO2-uitstoot in 2030. De overheid stimuleert bedrijven om mee te werken aan duurzame maatregelen en heeft voor grote bedrijven de informatieplicht energiebesparing ingevoerd. Isolatie is een belangrijke stap richting verduurzaming.

Voorkomen van condens en schimmelvorming

Isolatie zorgt ook voor een gezonder leefklimaat en voorkomt schade aan technische installaties. Binnen verwarmde gebouwen is immers altijd condens aanwezig. De gevolgen van condens zijn onder andere vochtschades en verhoogde schimmelgroei. Technische isolatie kan dat voorkomen.

Koude-isolatie

Wij isoleren koudeleidingen van technische installaties. Denk hierbij aan koelwaterleidingen, drinkwaterleidingen en koudeluchtkanalen. Deze isolatie voorkomt afgifte van kou aan de omgeving van de leidingen. Ook wordt op deze manier condensatie voorkomen.

De isolatiematerialen die wij gebruiken bij koude-isolatie zijn elastomeer en schuim, onder andere Pir en Fenol.

Warmte-isolatie

Wij isoleren warmteleidingen van technische installaties. Denk hierbij aan centrale verwarming, warmwaterleidingen en stoomleidingen. De isolatiematerialen die wij gebruiken bij warmte-isolatie zijn minerale wol, elastomeer en schuim, onder andere Pir en Fenol.

Akoestische isolatie

Leidingen, installaties en luchtkanalen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Denk aan rioleringsbuizen of hemelafvoerbuizen in kantoren en praktijkruimtes. Wij brengen geluidsabsorberende materialen aan om het geluid te dempen.

Hierbij maken we onderscheid in de mate van demping:

  • bij lichte geluidsoverlast, bijvoorbeeld stromingsgeluiden, gebruiken we minerale wol
  • bij zware geluidsoverlast, bijvoorbeeld bij het doortrekken van een toilet, brengen we massaplaten aan

Elektrische tracing

Wij brengen elektrische tracing aan bij koelwater-, warmwater- en koudwaterleidingen, rioleringsbuizen, vetleidingen en blusleidingen. Hierbij gaat het om merkonafhankelijke montage van de elektrische tracingkabel volgens de voorwaarden van de fabrikant of leverancier.

De aanleg van de kabels verzorgen wij. Het aansluiten is een vak apart – dat doen niet wij, maar de elektricien.

Corrosiepreventie

Corrosiepreventie is het voorkomen van roestende leidingen. Wij voeren deze preventieve werkzaamheden voor u uit. Dit doen wij door het aanbrengen van een coating.

Heeft er al roestvorming plaatsgevonden, dan bestaan de werkzaamheden uit:

  • het verwijderen van bestaande isolatie
  • het verwijderen van de corrosie/roest
  • het aanbrengen van een coating

Thermografische inspecties

Soms is het niet duidelijk waar aan de installatie warmteverlies ontstaat. In dat geval adviseren wij een thermografische inspectie. Voor de pandeigenaar om te kijken waar er warmteverlies is. Met behulp van een thermografische camera brengen we de installatie in kaart.

Thermische lekkages sporen we op door de camera langs de leidingen te halen. Zo checken we of de technische installatie goed geïsoleerd is. Vervolgens adviseren we over de vervolgstappen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel: 0346 – 562 174