0346 - 562174 info@combi-isolatie.nl

Onze werkzaamheden: brandwerende afwerkingen

Bij brand is het belangrijk om rook- en branddoorslag via bijvoorbeeld wanden en vloeren te voorkomen. Veilige gebouwen zijn daarom voorzien van brandwerend afgewerkte luchtkanalen en leidingen. Wij brengen deze brandwerende isolatie en doorvoeringen aan en maken ook een brandwerend logboek. Zo voldoet het gebouw aan de WBDBO-eisen (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag).

Brandwerende isolatie

Luchtkanalen lopen van de ene naar de andere ruimte in een gebouw. En dat kan gevaarlijk zijn als er brand uitbreekt. Vooral metalen luchtkanalen zijn uitstekende thermische geleiders: bij brand is een metalen ventilatiekanaal aan de kant waar het niet brandt, al snel even warm als aan de brandzijde. En pvc-leidingen gaan smelten. Vervolgens springt de brand razendsnel over naar andere ruimten in het pand.

Goede brandwerende isolatie van ventilatiekanalen gaat snelle verspreiding tegen. De leidingen en kabels die door een muur zijn getrokken werken wij brandwerend af.

Brandwerende doorvoeringen

Ventilatiekanalen en andere technische installaties gaan door de wanden van een brandcompartiment. Maar zij vormen wel een risico op vuur- en rookverspreiding. Wij brengen brandwerende doorvoeringen aan en plaatsen brandkleppen in de luchtkanalen. Dit zijn de materialen waarmee wij de brandwerende doorvoeringen afwerken:

  • opschuimende en endotherme coating
  • acrylpasta
  • acrylaat, siliconen en grafietkit
  • brandmanchetten
  • gecoate brandplaten

Montage brandkleppen

Daar waar de ventilatiekanalen door de brandscheidingen gaan horen deze voorzien te zijn van brandkleppen. Wanneer er géén brandkleppen zijn geplaatst wordt niet voldaan aan de eisen. 
Wij leveren merk onafhankelijk:

  • brandkleppen
  • hulpstukken voor de luchtkanalen die nodig zijn voor de montage

Na de montage wordt de buitenzijde op de juiste wijze brandwerend afgewerkt.

Brandwerend logboek

Na de brandwerende werkzaamheden maken we een ‘rapportage brandwerende doorvoeringen’ ofwel een brandwerend logboek. We kunnen zo’n logboek ook op verzoek maken.

In het brandwerend logboek is terug te vinden op welke plaatsen in het pand brandwerende doorvoeringen zijn aangebracht, compleet met foto’s en tekeningen. Dit brandwerende logboek maken wij tijdens een opname in het pand via de tablet. U ontvangt het logboek als pdf of via digitale inzage in het bestand. Met een actueel logboek voldoet de eigenaar van het pand aan de WBDBO-eisen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel: 0346 – 562 174