Thermisch isoleren - warm


Thermisch isoleren van warme toepassingen

We spreken over warmte-isolatie als de mediumtemperatuur (bijvoorbeeld de temperatuur van de leiding) hoger is dan de omgevingstemperatuur. Het is dus van belang om de warmte vast te houden om energieverlies zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Isoleren ter beperking van energieverlies

Mede vanwege de verwachte stijgingen van de energielprijzen is het van steeds groter belang om een goed isolatiesysteem toe te passen ten behoeve van warme objecten. Hierbij kan worden gedacht aan stoomleidingen, condensaatleidingen, procesleidingen, thermische olie-leidingen, appendages, industriële installaties, warmtewisselaars en tanks.

 

Isoleren ter beheersing van de procestemperatuur

Om bepaalde productieprocessen te kunnen beheersen kan het van groot belang zijn om een bepaald medium op een bepaalde temperatuur te houden. Met isolatie (vaak in combinatie met electrische tracing) is dit heel goed mogelijk. Ook het aanbrengen van electrische tracing behoort tot onze disciplines.

 

Isoleren ter voorkoming van bevriezing

Vorstbescherming is een doel dat met isolatie (ook vaak in combinatie met electrische tracing) kan worden gerealiseerd.

 

Isoleren ter voorkoming van verbranding (persoonlijke bescherming)

Ter voorkoming van aanraking van warme objecten kan met isolatie in een bepaalde dikte de buitenmanteltemperatuur zodanig omlaag worden gebracht, dat mensen zich niet meer aan het object kunnen verbranden.

 

Isolatiematerialen

Voor warme toepassingen zijn er verschillende isolatiematerialen in omloop elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Het is zaak om voor uw toepassing het meest geschikte materiaal te kiezen. Vaak zijn namelijk ook andere eigenschappen, zoals bijvoorbeeld brandwerendheid, wenselijk, dan wel vereist.

Wij helpen u graag bij het kiezen van het isolatiemateriaal en het isolatiesysteem.