Thermisch isoleren - koud


Thermisch isoleren van koude toepassingen

We spreken over koude-isolatie als de mediumtemperatuur (bijvoorbeeld de temperatuur van de leiding) lager is dan de omgevingstemperatuur. Als het buitenoppervlak van het object beneden het dauwpunt ligt zal er condensatie optreden.

 

Isoleren ter voorkoming van condensatie

Ter voorkoming van condensatie wordt de isolatiedikte zodanig bepaald, dat de temperatuur van het buitenoppervlak nooit beneden het dauwpunt komt. Met andere woorden, er moet voor worden gezorgd dat het dauwpunt in de isolatie komt te liggen. Om te voorkomen dat er dampdiffusie door de isolatie heen ontstaat, moet er serieus aandacht worden besteed aan de dampremmende laag van de isolatie. Ook als het isolatiemateriaal zelf damdicht is, moet hier aandacht aan worden besteed. De naden kunnen namelijk een zwakke schakel in het isolatiesysteem zijn. De naden dienen met een geschikte sealer te worden afgedicht om te voorkomen dat het vocht zich via de naden richting het koude object begeeft. Door de isolatie in 2 lagen in steensverband aan te brengen wordt de weg naar het koude object zo lang mogelijk gemaakt.

 

Isoleren ter voorkoming van hoge energielasten

Voorkoming van condensatie is vaak het uitgangspunt voor de bovenstaande isolatiedikte berekening. Vanwege de verwachte stijgingen van de energielasten is het verstandig om ook energiebesparing in de isolatiedikteberekening mee te nemen.

 

Specialiteit

Het moge duidelijk zijn dat bij het isoleren van koel- en vriestoepassingen de nodige zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Als de isolatie niet goed dampdicht wordt uitgevoerd, zullen er onherroepelijk problemen optreden. Er zal vocht in de isolatie treden en de isolatiewaarde van het geheel zal hierdoor afnemen. Bij vriestoepassing komt er nog bij dat er ijsvorming ontstaat waardoor de isolatie kapot kan vriezen, met alle gevolgen van dien.

 

Isolatiesysteem:

Omdat het isolatiesysteem zo sterk is als de zwakste schakel besteden wij veel aandacht aan al de facetten namelijk: 1 Conservering van het object. 2 De keuze van het meest geschikte isolatiemateriaal. 3 De keuze van de meest geschikte montagemethode. 4 Bescherming van de dampdichte laag (door het voorzien van anti-perforatiefolie). 5 Het kiezen voor de meest geschikte afwerking c.q. bekleding.

 

Isolatiematerialen

Voor koude toepassingen zijn er verschillende isolatiematerialen in omloop elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Het is zaak om voor uw toepassing het meest geschikte materiaal te kiezen. Vaak zijn namelijk ook andere eigenschappen zoals brandwerendheid en UV- bestendigheid wenselijk, dan wel vereist.

Voor advies en een passende oplossing kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.